Haap_web_taustad-3.jpg

Taotle Haapi abiga toetust programmist EIC Accelator

EIC Accelator (endise nimega Horizon 2020 SME instrument) toetab kõrge riskiga ja suure potentsiaaliga innovaatilisi VKEsid ja idufirmasid, aidates neil uuenduslike ideedega turule siseneda. Ettevõtetel on võimalik taotleda toetust kahel viisil: 

  1. Otsetoetus, mis on vahemikus 0,5-2,5 miljonit eurot, abikõlblike kulude toetusmäär on 70%. 

  2. Otsetoetus koos investeeringuga ettevõtte omakapitali. Toetuse suurus on kuni 15 miljonit eurot ja ja kulude toetusmäär 100%. 

EIC Accelator programmi abil on võimalik rahastada järgmiseid tegevusi: prototüüpide edasiarendus, valideerimine, katsete läbiviimine, sertifitseerimine ja muud seotud tegevused, mille eesmärgiks on toote turuleviimine. Turundus- ja müügitegevusi on võimalik toetada siis, kui valitakse teine toetusvõimalus (investeering omakapitali).  

Eeldatavad tähtajad: 

  1. mai - GREEN DEALiga seotud taotlused, mis keskenduvad keskkonnasäästlike ning suure potentsiaaliga tehnoloogiate kasutuselevõtule. 

  2. oktoober - üldine voor. 

Taotleda soovivad ettevõtted peavad vastama järgmistele märksõnadele: globaalne potentsiaal, lihtsasti skaleeritav, ettevõttel on olemas algne prototüüp ja tegemist on uuendusliku tootega

Haap Consulting aitab taotluse koostamisel EIC Accelator programmi taotlusvooru. 

 

Huvi korral kirjuta kas info@haap.ee või helista 51966196.