Haap_web_taustad-3.jpg

Kagu-Eesti ettevõtted saavad taotleda toetust

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede on Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ja maakondlike arenduskeskuste poolt reguleeritav meede, millega soovitakse toetada Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsevaid mikro- või väikeettevõtjatest äriühinguid. 

Projekti asukohaks peab olema Valga, Võru või Põlva maakond

Toetust on võimalik kasutada näiteks innovatsiooni ning toote- ja teenusearenduse tegevusteksinvesteeringuteks tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks ning turunduse ja müügiarenduse tegevusteks.

Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.


Enne toetuse taotlemist tuleb taotlejal esitada projektiplaan ja läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses. Eelnõustamisel on võimalik osaleda 06. augustist kuni 13. septembrini

Haap Consulting aitab projektiplaani koostamisel ja taotluse esitamisel. Huvi korral kirjuta kas info@haap.ee või helista 51966196. 

rahandusministeerium regionaalarengu toe