Haap_web_taustad-3.jpg

Kommunikatsioon

Sõnumiseades on oluline olla selge, kiire ja empaatiline. Neist väärtustest lähtudes aitame oma kliente väga erinevates olukordades ja teenustega.

 

Sisekommunikatsioon ja töö võrgustikega – Mõtleme läbi ja loome plaani tulemuslikumaks infovahetuseks ja paremateks suheteks klientide ja koostööpartneritega ning asutuse sees. 

 

Meediasuhted – Aitame sinu sõnumil kõlada, et eesmärkide saavutamine oleks lihtsam. Valime sobivad kanalid ning toetame sinu meeskonda nii suulises kui kirjalikus sõnumiseades.

 

Kriisikommunikatsioon – Oleme valmis ja reageerime kiirelt ootamatutes või keerulistes oludes, kus tavapärased kommunikatsioonipõhimõtted enam ei kehti.

 

Kommunikatsioonistrateegia – Seda teenust on võimalik tellida eraldi paketina, mille raames analüüsime organisatsiooni seniseid sõnumeid ning sõnumite edastamiseks valitud kanaleid, loome uue või värskendame olemasolevat strateegiat.

 

Sotsiaalmeedia haldamine – Seda teenust on võimalik tellida eraldi paketina, mille käigus meie konsultandid haldavad igapäevaselt teie sotsiaalmeediakanaleid, tehes regulaarseid postitusi ning vastutades info liikumise eest.