Haap_web_taustad-3.jpg

Haap Consulting

Haap Consultingu põhitegevusala on uuringute ja analüüside koostamine. Samuti koostame strateegiaid ning aitame oma kliente projektijuhtimises ja hangete korraldamises. 

Meie poolt pakutavad teenused on järgmised: 

 

Uuringud

Pakume nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid uuringuid, et kaardistada Sinu ettevõttele või asutusele olulist teemat. Meie konsultandid aitavad sõnastada sobiva uurimisküsimuse ja valida sobiva meetodi, olgu selleks siis intervjuu, fookusgrupp, ankeetküsitluse või midagi neljandat. Aitame saada aru, miks klient või sihtgrupp käitub üht- või teistmoodi ja kuidas luua soovitud muutust. Soovi korral nõustame muutuse elluviimisel.

Strateegiad

Strateegia paneb paika prioriteedid, seab fookuse ja annab meeskonnale ning partneritele sihi, mille suunas liikuda. Strateegiat luues saad mõelda läbi, mis on oluline ja mis mitte, kaardistada võimalikud riskid ja tegeleda juba varakult nende maandamisega.
 
Pakume strateegiate koostamist nii ettevõtetele, avaliku sektori asutustele kui vabaühendustele. Meie konsultandid võivad olla toeks terve protsessi vältel, alustades strateegiale sisendi kogumisest ja lõpetades dokumendi viimistlemise ja üle andmisega. Samuti võime konsulteerida mõne konkreetse küsimuse osas – näiteks aidata täiendada juba olemasolevat strateegiat, sõnastada missiooni ja visiooni või eesmärke ning valida sobivaid indikaatoreid.

Finantsanalüüsid

Finantsanalüüs on iga projektiplaani oluline osa. Ükskõik, kas tahame alustada uue ettevõttega, tuua turule uut teenust või tahame idee jätkusuutlikkust nö paberil hinnata, vajame finantsanalüüsi. Selliselt saame hinnata nii projekti elujõulisust kui tasuvust. Meie kogemusest on just finantsanalüüsid komistuskiviks äriidee või projekti tasuvuse hindamisel. Neil juhtudel on hea, kui analüüsi koostab professionaalne konsultant, kellel puudub projektiga seotus, millest lähtuvalt on ka tema neutraalsus tagatud. 

Riigihangete korraldamine

Riigihangete korraldamisel korduvad aastast aastasse tüüpvead, mis löövad segi kogu projekti graafiku ning võivad põhjustada probleeme projekti finantseerimises. Riigihanke reeglitepärane korraldamine tagab hingerahu kogu projektiperioodi jooksul ja annab võimaluse keskenduda olulisele. Haap Consulting pakub teenusena riigihanke korraldamise täisteenust, kus kliendiga ollakse kaasas hanke alusdokumentatsiooni koostamisest kuni lepingu sõlmimiseni. 

Loe lähemalt meie blogist, kuidas oleme aidanud riigihankeid varasemalt korraldada.