Üldhariduskoolide internetiühenduse võimaluste ja vajaduste uuring


Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on riigi, ülikoolide ja IT-ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogia tarka kasutamist haridusvaldkonnas, pakkudes koolitusi, õppetööd toetavaid infosüsteeme ja kvaliteetset taristut.


HITSA üheks ülesandeks on koolide digitaristu kaasajastamise toetamine. Selle raames oli sihtasutusel vaja läbi viia üleriigiline uuring üldhariduskoolide internetiühenduste võimaluste ja vajaduste kaardistamiseks. Uuringu eesmärgiks oli saada terviklik ülevaade kõigi Eesti üld- ja kutsehariduskoolide andmesideühendustest ja -võimalustest.


Haap Consulting viis HITSA-le üldhariduskoolide internetiühenduse võimaluste ja vajaduste kaardistamiseks läbi üleriigilise uuringu.


Haap Consulting tegi uuringu raames järgmist:


  • Koostas üleriigilise koolide nimekirja.

  • Koostas internetiühenduste kaardistamiseks küsitluse eesti ja vene keeles, mis saadeti kõikidele koolide kontaktisikutele.

  • Täpsustas küsitluse andmeid intervjuude teel.

  • Koostas ligikaudse valguskaabliga ühendamise hinnanguline maksumuse analüüsi neile koolidele, mis ei olnud valguskaabliga ühendatud.

Teostatud üleriigilise uuringu tulemusena sai HITSA ülevaate pea 600 Eesti üldhariduskooli internetiühendusest.


Uuringu tulemused on sisendiks HITSA-l Eesti üldhariduskoolide internetiühenduste kaasajastamise võimaluste planeerimisel, milleks on eelkõige kõigi koolide valguskaabliga ühendamine, mis võimaldaks internetiühendust kiirusega vähemalt 1 Gbit/s.


Haap Consultingul oli suur rõõm HITSA-ga uuringu raames koostööd teha ja soovib HITSA-le edu koolide valguskaabliga ühendamisel.


Kui soovid abi uuringute läbiviimisel, võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee või helista 51966196.


#uuringud #eestikeeles #üleriigilineuuring #uuringuteläbiviimine #üleriigilisteuuringuteläbiviimine #intervjuudeteostamine

Haap Consulting OÜ. Helista meile numbril +372 51 966 196 / +372 5 515 011 või kirjuta aadressil info@haap.ee / Contact us by phone +372 51 966 196 / +372 5 515 011 or write info@haap.ee