Avatud hankemenetlusega hange Kalevipoja muuseumileKalevipoja muuseum on SA Kalevipoja Koda poolt hallatav muuseum, mille eesmärgiks on tutvustada meie rahvuskangelase Kalevipojaga seotud legende ja muud materjali. Muuseum on pidevas arenemises ja 2017. aastal said nad EASilt rahastust projektile „Kalevipoja muuseumi arendamine“.


Nagu projekti nimigi ütleb, siis projekti eesmärgiks on Kalevipoja muuseumi edasiarendamine. Projektitoetusega renoveeritakse muuseumi hoone ja luuakse eepost kajastavad uued interaktiivsed ekspositsioonid ja virtuaalreaalsuse keskkond. Samuti rajatakse toetuse abil õppeklassid ning täiendatakse Kalevipoja teemaparki.


Iga projekti ajagraafik on tihe ja nii kutsus SA Kalevipoja Koda meeskond Haap Consultingut appi Kalevipoja Muuseumi püsiekspositsiooni hanke korraldamisel.


Haap Consultingul oli suur rõõm olla abiks avatud hankemenetlusega hanke korraldamisel. Hanke menetlemisel kasutati pöördmenetlust. Haap aitas teha hankemenetluse käigus järgmist:


· Juhtida ja läbi viia hanke hindamiskoosolekuid.

· Teostada eduka pakkuja kontrolli.

· Vastata riigihangete keskkonnas kõigile hanget puudutavatele küsimustele.

· Protokollida hindamiskoosolekuid ja hanke menetluse käiku.

· Suhelda Riigi Tugiteenuste Keskusega hanget puudutavates küsimustes.

· Viia avatud hankemenetlus läbi vastavalt riigihangete seaduses sätestatule.


Töö tulemusena viidi avatud hankemenetlusega hange edukalt lõpuni, mis on ka oluline projekti ajakavas püsimise seisukohast. Hankega hangitav püsiekspositsioon luuakse ainult Kalevipoja teemadel ning see on ainulaadne kogu Eestis.


Julgustame kõiki Kalevipoja muuseumi järgmisel suvel külastama ja soovime nende meeskonnale palju edu projekti lõpule viimisel. Kui vajad samuti abi hangete korraldamisel, siis võta julgelt ühendust aadressil info@haap.ee


#Hangetekorraldamine #Riigihangetekorraldamine