Eesti Muuseumraudtee taristu edasiarendamine sai teoks Haapi abigaEesti Muuseumraudtee on Lavassaares asuv Eesti kitsarööpmeliste raudteede ajalugu jäädvustav ja esitlev mittetulunduslik mäluasutus. Nende sooviks oli taotleda toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest, et viia lõpuni auruveduri remont ja tänu sellele alustada jälle aurupäevade korraldamist. Projektiga alustades olid Eesti Muuseumraudtee MTÜ ees järgmised probleemid:


· Projektikirjutaja on küll olemas, kuid tal puudub eelnevalt kogemus sarnaste projektide edukal elluviimisel.

· Kuidas tagada, et projekt vastaks EASi nõuetele?

· Kuidas koostada projekti finantsanalüüs?

· Kes jälgiks projekti üldist töövoogu, et kõigist tähtaegadest peetaks kinni ja et projekt saaks õigel ajal EASi keskkonda ülesse laetud?


Nii pöördus Eesti Muuseumraudtee Haapi poole ja tellis meilt projekti nõustamise teenuse. Ehk projekti kirjutas küll muuseumi poolne projektijuht, kuid Haap teostas taotluse osade ülelugemist ja ja jälgis, et projekt vastaks rahastaja nõuetele ning oleks kvaliteetne. Kogu töö käigus aitas Haap Eesti Muuseumraudteel prognoosida projektist tulenevat võimalikku külastajate arvu, koostada turundusplaani ja jälgida, et finantsaanlüüs klapiks taotluses välja toodud väljunditega. Samuti aidati muuseumit kogu projekti juhtimises ehk tuletati meelde projekti tähtaegu ja seati kindlad kuupäevad, kui erinevad taotluse osad pidi olema valmis.

Projekti tulemusena saadi EASilt positiivne rahastusotsus ning Eesti Muuseumraudtee sai EASilt 23 749 eurot toetust auruveduri remondiks ja aurupäevade korraldamisega seotud turundustegevusteks.


Soovime Haapi poolt Eesti Muuseumraudteele edu ja kannatlikkust projektitegevuste elluviimisel. Kui vajad organisatsioonina ka ise abi rahastustaotluste koostamisel, siis võtta meiega julgelt ühendust aadressil info@haap.ee


#rahastustaotlused

0 comments