Haap aitas taotleda toetust Kuressaare kindluse edasi arendamiseksKuressaare kindlus on Saaremaa kõige olulisem turismimagnet. Turisminduse edasiarendamiseks on Saaremaal keskne Kuressaare kindluse-Saaremaa muuseumi sisu edasiarendamine, mis võimaldab maakonna suurimat turismiobjekti muuta kaasaegsemaks, nauditavamaks ja arusaadavamaks erinevatele külastajagruppidele, eriti peredele. Kuressaare kindluse edasi arendamiseks soovis Saaremaa muuseum taotleda toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Rahastuse taotlemisel oli Saaremaa muuseumi meeskonna ees alljärgnevad probleemid:


- Kuidas tagada, et rahastustaotlus vastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõuetele?

- Kuidas koostada rahastustaotluse finantsanalüüs?

- Millised taotluse lisad on vajalikud ja millised mitte?

- Kust leida inimene, kes juhiks rahastustaotluse koostamise protsessi?


Need murekohad ei ole arvatavasti võõrad mitte kellegil, kes on on kunagi rahastust taotlenud. Olgu siis rahastuse allikaks EAS, ministeeriumid, PRIA või mõni rahvusvaheline institutsioon. Lihtsalt rahastustaotluse kokkupanemine on eraldi seisev projektijuhtimine, mis on täiskohaga ja väga spetsiifilisi teadmisi nõudev töö. Põhitöö kõrvalt on seda raske kui mitte võimatu teha. Nende probleemidega silmitsi seistes pöördus Saaremaa muuseum Haapi poole rahastustaotluse koostamiseks.


Nagu eelpool mainiti, siis Kuressaare kindlus ja seal asuv muuseum on küll Saaremaa kõige tähtsamad turismiobjektid, kuid praegu ei ole kindluse ja eelkõige kindluse õue potentsiaal veel täiel määral kasutatud. Sinna viivad ligipääsuteed on kehvad ja ei sobi kõikidele külastajagruppidele. Samuti on kindluses puudus interaktiivsetest, eelkõige peredele mõeldud atraktsioonidest ja õppeklassist, kus oleks võimalik läbi viia aastaringselt erinevaid kultuuriprogramme ja koolitusi. Lisaks on osad kindluse vallide vundamendid ja eskarpmüürid lagunemas. Antud projekti eesmärgiks on nende kitsaskohtade lahendamine ja muuta linnus Euroopas ainulaadseks kindlusarhitektuuri teemapargiks, mis pakub avastamisrõõmu kõikidele vanusegruppidele. See on visioon, kuhu Saaremaa muuseum püüdleb.


Antud visiooni teostamiseks soovis Saaremaa muuseum ellu viia järgmised tegevused:


- Rekonstureerida merepoolne ja peaväravast linnuseni kulgev peatee

- Rajada laste mänguväljak

- Rajatada õppeklass ja suvekohvik

- Markeerida keskaegne ringmüür ja rajatakse vaatluskaevend

- Paigaldada trepid ja infotahvlid

- Luua Kuressaare kindluse 3D mudel

- Rajada teenindustee kirdekurtiini ja Idabastioni ümber

- Teostada eskarpmüüride survepesu ja vuukimine


Projekti tulemusena suureneks linnuse külastajate arv loodetavasti ca 20 000 inimese võrra ning linnuse hoovi külastajate arv rohkem kui 50 000 inimese võrra. Samuti arendatakse edasi kindlust kui ajaloolist teemaparki, mis aitab külastajatel mõista omaaegse kaitserajatiste muutumist ajas.Ehk projektil on väga tähtis mõju kogu piirkonna turismisektori arengule. Haap aitas nõustamise käigus Saaremaa muuseumil paremini defineerida projekti eesmärgid, abistada muuseumi taotlusvormi ja finantsanalüüsi koostamisel ning lisade komplekteerimisel. Samuti jälgis Haap, et kõik vastaks EASi hindamiskriteeriumitele. Projekti käigus aidati Saaremaa muuseumit ka kõigile EASi poolsetele küsimustele vastamisel ning vajadusel korrektuuride tegemisel.


Haapi ja Saaremaa muuseumi koostöö tulemuseks oli, et projekt sai EASilt toetust summas 626 152 eurot, mille abil sai Saaremaa muuseumi meeskond alustada oma visiooni täide viimist.

Soovime Haapi poolt Saaremaa muuseumile palju jõudu projektitegevuste elluviimisel. Kui vajad organisatsioonina ka ise abi rahastustaotluste koostamisel, siis võtta meiega julgelt ühendust aadressil info@haap.ee


#rahastustaotlused