Haap Consulting aitas Pilt OÜ-l taotleda starditoetust

Updated: Aug 28, 2019Pilt OÜ on noor ja ambitsioonikas trüki, raamimise ja peeglite valmistamisega tegelev ettevõtte. Nende peamised probleemid on sarnased kõikidele alustavatele ettevõtetele.


Neid võib defineerida alljärgnevalt:​

 • Kuidas kaasata rahastust?

 • Milline on ettevõtte kasvustrateegia?

 • Kuidas valida välja õige turundustrateegia?

 • Kuidas siseneda välisturgudele?

 • Kuidas koostada efektiivne ekspordiplaan?

 • Kuidas kõike eelnevat eelarvestada?

Nii pöördus Pilt OÜ meeskond Haapi poole. Haap aitas kõige selle saavutamiseks Pilt OÜ-l koostada läbimõeldud äriplaani. Äriplaani koostamisel jõuti koos järelduseni, et tootmisvõimsuse suurendamiseks ja ettevõtte eristamiseks tuleb Pilt OÜ-l teha investeeringuid magnetprintimise teenuse ja lamineerimisteenuse arendamiseks. Selle saavutamiseks oli ettevõttel vaja teha investeeringuid uutesse seadmetesse nagu laminaatorid ja kokkulööjad. Äriplaanis välja toodud finantsprognooside saavutamiseks oli samuti oluline, et lisaks Eesti turule sisenetaks ka Soome turule.Haap aitas Pilt OÜ-l koostada turundusstrateegia Soome turule sisenemiseks. Pärast finantseerimisvõimaluste analüüsi võis öelda, et arvestades alginvesteeringu suurust (ca 20 000 eurot) ja ettevõtte vanust (asutamisest ei olnud möödas rohkem kui 24 kuud) oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetus üks parimaid võimalusi Pilt OÜ ambitsioonikate plaanide elluviimiseks.

Starditoetuse kohta võib rohkem lugeda siit.

Üldiselt võivad starditoetust taotleda kõik ettevõtted, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.

 • Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.

 • Ettevõte ei ole eelnevalt saanud EAS-i stardi- ja/või kasvutoetust.

 • Ettevõtte osanikud ei ole samas valdkonnas tegutsemiseks eelnevalt Töötukassast toetust saanud.

 • Ettevõtte müügitulu peab kolmanda aasta lõpuks ulatuma 80 000 euroni.

 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta, mille brutopalk on vähemalt 70 protsenti Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutopalgast (hetkel 802,20€).

Haapi abiga alustas Pilt OÜ ka taotlusmaterjalide koostamist. Starditoetuse taotlemiseks on kõige olulisem teha projektplaan. Projektiplaani võib üldjoontes pidada tavaliseks äriplaaniks, mis koosneb järgmistest osadest: äriidee kirjeldus, ettevõtte tugevused ja nõrkused, konkurentsianalüüs, turundusplaan, risikanalüüs, finantsprognoosid ja tegevusplaan. Haapi kogemuse põhjal võib öelda, et kõigi nende teemade peale mõtlemine on eduka ettevõtmise alus.Haapi abiga õnnestus Pilt OÜ-l saada positiivne rahastusotsus EASilt summas 15 000 eurot, mis on ka võimalik maksimumtoetus. Nii oli Pilt OÜ-l võimalik alustad enda äriliste unistuste elluviimist.

Paljud inimesed küsivad tihti Haapi meeskonnalt, miks peaks üldse keegi maksma konsultatsiooniettevõttele abi eest rahastustaotluse koostamisel, kui starditoetuse maksimumsumma on ainult 15 000 eurot. See on väga õigustatud küsimus juhul kui ettevõttel on endal olemas selge visioon ja piisavalt ressurssi, et rahastustaotlus ise kokku panna. Teiselt poolt oleme väga tihti näinud, kuidas alustavad ettevõtted panustavad sadu töötunde äriplaani koostamiseks, kuid välist abi on ikka vaja. Miks? Ühelt poolt on EASi nõuded võrdlemisi keerulised ja neis orienteerumine võtab juba omajagu aega. Teiselt poolt on Haapi poolt pakutav äriplaani ja rahastustaotluse koostamise teenus võimalus kaasata enda äriplaani õnnestumiseks projekti kogenud ärikonsultandid. Haapil on pikk kogemus äriplaanide, turundusstrateegiate, ekspordiplaanide koostamisel ja äristrateegiate sõnastamisel.

Ehk nagu Pilt OÜ tegevjuht Carl Robert Pedjasaar tõi välja, siis isegi kui nende rahastamistaotluse otsus oleks EASilt olnud negatiivne, siis lõpuks oli nende jaoks kõige olulisem kogu konsultatsiooniprotsess – tänu Haapile sõnastati selgelt ettevõtte eesmärgid, määrati tulemuslikkuse võtmenäitajad ja alustati kõige selle poole liikumist.

Kui eelpooltoodud probleemistik on Sulle tuttav ning sooviksid Haapi abi rahastustaotluse või äriplaani koostamisel, siis võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee


#rahastustaotlused #starditoetus