Haap Consulting viis läbi mahuka alkoholiteemalise uuringu

Updated: Jun 4, 2019

Terve Eesti Sihtasutuse tellimusel ja partnerluses viisime läbi mahuka kvalitatiivse uuringu, mille raames tegime 13 lühemat ja 5 pikemat intervjuud erinevate kohalike omavalitsuste esindajatega. Intervjuude raames uurisime, kui kättesaadav (sh alaealistele) on alkohol erinevates omavalitsustes, millised on sõltlaste võimalused abi saamiseks ning üldiselt alkoholiga seotud probleemid. Analüüsisime, millist tuge oleks omavalitsustel tarvis ning millele võiks nii riik kui omavalitsused alkoholipoliitikat tehes keskenduda või tähelepanu pöörata. Intervjuude tulemused transkribeeriti ning neist tehti kokkuvõtted, mis läksid sisendiks Tervise Arengu Instituudi ekspertidele.


Haap Consulting viib läbi erinevas mahus kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringuid, et kaardistada sinu ettevõttele või organisatsioonile olulist teemat ja anda soovitusi edasisteks tegevusteks.


Kui soovid samuti abi mõne uuringuga, võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee


#Uuringud


0 comments