Haap koostas turundusplaani, finantsanalüüsid ja rahastustaotluse Viljandi tööstuspargileViljandi vald sai EASilt piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest 2 676 713 euro toetust, et välja arendada Viljandi Tööstuspargis (Mäeltküla Tööstuspargis) uute kruntide jaoks vajalik avalik tugitaristu. Tööstusalale rajatakse teed, tänavavalgustus, kergliiklustee ning koos tehnovõrkude liitumispunktidega vesi, gaas, elekter, side. Haap aitas Viljandi vallal koostada eduka rahastustaotluse, turundusplaani ja finantsanalüüsid.


Enne rahastustaotluse koostamist olid Viljandi vallal kõigile rahastuse taotlejatele tuttavad mured:


· Kas meil on olemas kompetents rahastustaotluse koostamiseks?

· Millised on EASi nõuded rahastustaotlustele? Kuidas eristada olulist mitteoluliselt?

· Kuidas teha finantsanalüüs valla ning vee- ja gaasitaristu haldaja seisukohast lähtuvalt?

· Milline võiks olla tööstusala turundusplaan? Millised turundustegevused töötavad ja millised mitte?

· Kes juhiks projekti, seaks vahetähtajad ja jälgiks, et kõik tegevused oleksid õigel ajal elluviidud?


Nii pöördus Viljandi vald Haapi poole. Rahastustaotluse koostamise ajal tõusid olulise valukohana esile turundustegevused, sest ilma läbimõeldud turundusplaanita oleks raske ka loodavatele kruntidele leida uued omanikud. See oli oluline ka EASi nõudeid meeles pidades, sest projekti lõppedes tuleb luua rahastustaotluses välja toodud töökohad.Vajadusest lähtuvalt koostas Haap koostöös enda partneritega Viljandi Tööstuspargi reklaamimiseks mõeldud turundusplaani, kus kolme aasta jooksul viiakse läbi mitu kampaaniat nii Eestis kui ka välismaal. Samuti oli projekti kirjutades üliolulised finantsanalüüsid. Kui tavaliselt koostatakse finantsanalüüs taotleja seisukohast lähtuvalt, siis seekord tuli tööstusala mastaapsuse tõttu koostada finantsanalüüsid ka gaasi- ja veetaristu haldaja seisukohast lähtuvalt.


Haap on väga rõõmus, et sai nii olulise projekti elluviimisel olla abiks. Kui vajad organisatsioonina ka ise abi rahastustaotluste, turundusplaanide ja finantsanalüüside koostamisel, siis võtta meiega julgelt ühendust aadressil info@haap.ee


#rahastustaotlused

0 comments