Kahe avatud hankemenetlusega hanke korraldamine Rõuge vallale


Aitasime korraldada kaks avatud hankemenetlusega riigihanget. Foto: Toomas Volmer.

Rõuge vald asub Võru maakonnas ja oma maastiku tõttu on Võru oluline puhke- ja talispordi sihtkohta. Vald sai piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetust kahele arendusprojektile: Haanja puhke- ja spordikeskus ning Suure Munamäe vaatetorn, välialad ja siseekspositsioon. Mõlema objekti puhul oli tegemist suurte projektidega ja pärast toetusotsuse saamist oli valla hinnangul mõistlik hangete korraldamise teenus sisse osta sellega kaasneva töömahu tõttu.


Rõuge vallavalitsuse esindajad pöördusid mõlema hanke korraldamiseks Haap Consultingu meeskonna poole. Haap Consulting aitas Rõuge valla meeskonnal teha järgmist:


· Koostada mõlema hanke alusdokumendid.

· Viia läbi hangete menetlemine riigihangete registris.

· Vastata pakkujate küsimustele hanke menetlusaja jooksul.

· Muuta hanke alusdokumente ja pikendada pakkumuste esitamise tähtaega vastavalt vajadustele.

· Viia läbi pakkumuste vastavuskontrollid ja teostada edukale pakkujale ka kõrvaldamise aluste ka kvalifitseerimise kontroll.

· Suhelda RTK hangete konsultantidega ning samuti küsida vajadusel ametlikke seisukohti Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnast.

· Valmistada ette lepingud edukate pakkujatega sõlmimiseks.


Projektide mahu tõttu oli tegemist väga keeruliste hangetega, kus esines ka üks vaidlustus. Haap Consulting abistas Rõuge valda kogu protsessi jooksul, mille tulemusena said ka mõlemad hankelepingud sõlmitud. Mõlema lepingu maht oli kokku peaaegu 1,8 miljonit eurot.

Hangete korraldamise järgselt on Haap Consulting Rõuge vallal abiks ka Suure Munamäe projekti administratiivsel juhtimisel, tagades töökoosolekute korraldamise ja projekti aruandluse vastavuse RTK nõuetele.


Mõlema hanke puhul oli tegemist keeruliste hangetega, kus esines vigu pakkumuste koostamisel ja hanke käigus toimunud täpsustuste tõttu pikendati ka korduvalt pakkumuste esitamise tähtaega. Seda enam oleme rõõmsad, et saime koostöös Rõuge vallaga hangete korraldamise protsessid edukalt lõpule viia.


Kui vajad abi hangete korraldamisel või hangetele pakkumuste esitamisel, võta meiega ühendust aadressil info@haap.ee või helista +372 51 966 196.


#Hangetekorraldamine #Riigihangetekorraldamine #Hangeteläbiviimine #Avatudhankemenetlus #Ehitushange

0 comments