Starditoetuse taotlemine CNC-pingi ostuks

Updated: Aug 28, 2019


Limitless Machinery OÜ on 2018. aasta lõpus loodud mehaanilise metallitöötlusega tegelev ettevõte. Ettevõtte omanikud soovisid starditoetuse abil arendada enda ettevõtet edasi ja osta ettevõttesse CNC pink.


Projekti tulemusena sooviti jõuda olukorrani, kus ettevõte suudaks pakkuda metall ja mittemetall detailide lõikust, puurimist ja keermestamist vastavalt klientide poolt ette antud joonistele ja CAD mudelitele. Investeeringu tegemiseks sooviti 15 000 euro ulatuses kasutada ka Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt jagatavat starditoetust.


Toetuse taotlemise protsessi otsustati kaasata ka Haap Consulting, sest ettevõtte omanikel polnud endal lihtsalt ajalist ressurssi koostamaks kvaliteetne äriplaan ja finantsprognoosid. Samuti on ka alati hea äriidee algusfaasi kaasata professionaalseid konsultante, kes oskavad nõu anda näiteks finants- ja turundusplaanide koostamises.


Haap Consultingu abiga koostas Limitless Machinery Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetuse meetmesse äriplaani, finantsprognoosid ja taotluse. Eduka taotluse tulemusel kaasati 15 000 eurot enda ettevõtte viimisel järgmisele tasemele.


Soovime enda kliendile palju edu ja soovitame ka kõigil võtta julgelt nendega ühendust, kui on vajadus metall ja mittemetall detailide lõikuse järele. Samuti oleme hea meelega nõus aitama ka teisi alustavaid ettevõtteid starditoetuse taotlemisel. Selleks kirjuta info@haap.ee


#Rahastustaotlused #Starditoetus