Haap_web_taustad-3.jpg

Rahastustaotlused

Kirjutame rahastustaotlusi avaliku sektori asutustele ja vabaühendustele kui äriplaane eraettevõtetele. Terviklahenduse kõrval pakume ka konsultatsiooniteenust, juhuks kui endal on kirjutaja olemas, kuid kogemusi napib.

 

Reeglina on nii rahastustaotlused kui äriplaanid kirjutatud, pidades silmas konkreetset meedet, kust toetust taotleda. Näiteks saab toetust taotleda järgmistest meetmetest: LIFE programm, EIC Accelator, Innovatsioonifond, Green Deal, Keskkonna Investeeringute Keskuse erinevad meetmed, Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koordineeritavad meetmed, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused (erinevate ministeeriumite kaudu), PRIA.

Lisaks kirjutame taotlusi EASi aktiivsetesse meetmetesse, näiteks starditoetus, arendusosak, loomemajandusetaristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise meede ja Eesti-Läti programm.

 

Äriplaan võib muidugi olla koostatud ka erainvestoritele esitlemiseks, millisel juhul toetame oma kliente ka plaani presenteerimisel ja aitame leida töötavat lähenemist just konkreetse investori puhul.

Rahastustaotluste koostajana on meie eesmärk olla ettevõtetele usaldusväärne ja pikaajaline partner, kes aitab raha kaasata nii Eesti kui ka rahvusvahelistest meetmetest. Meie eeliseks võib pidada, et pakume oma klientidele paindlikku ja juhtumipõhist hinnastust. 

Juhtumiuuringud: