Rahastustaotlused

Kirjutame nii rahastustaotlusi avaliku sektori asutustele ja vabaühendustele kui äriplaane eraettevõtetele. Terviklahenduse kõrval pakume ka konsultatsiooniteenust, juhuks kui endal on kirjutaja olemas, kuid kogemusi napib.

 

Reeglina on nii rahastustaotlused kui äriplaanid kirjutatud, pidades silmas konkreetset meedet, kust toetust taotleda. Näiteks saab toetust taotleda järgmistest meetmetest: LIFE programm, EIC Accelator, Keskkonna Investeeringute Keskuse erinevad meetmed, Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koordineeritavad meetmed, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused (erinevate ministeeriumite kaudu), PRIA.

Lisaks kirjutame taotlusi EASi aktiivsetesse meetmetesse, näiteks starditoetus, arendusosak, loomemajandusetaristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise meede ja Eesti-Läti programm.

 

Äriplaan võib muidugi olla koostatud ka erainvestoritele esitlemiseks, millisel juhul toetame oma kliente ka plaani presenteerimisel ja aitame leida töötavat lähenemist just konkreetse investori puhul.

Juhtumiuuringud:

Haap Consulting OÜ. Helista meile numbril +372 51 966 196 / +372 5 515 011 või kirjuta aadressil info@haap.ee / Contact us by phone +372 51 966 196 / +372 5 515 011 or write info@haap.ee