Haap_web_taustad-3.jpg

Ressursiaudit

Ettevõtete ressursitõhusus on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt reguleeritav meede, mille raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid. Toetuse taotlemise eelduseks on, et ettevõte peab läbi viima ressursiauditi

Ressursiauditid jagunevad ülevaatlikuks ja detailseks auditiks ning auditi läbiiviimist toetab ka KIK. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 7 500 eurot. Ehk kui ressursiauditi maksumuseks on näiteks 8 000 eurot, siis KIKi toetus on sellest 4 000 eurot. 

Haap Consulting aitab taotleda KIKi toetust ressursiauditi läbiviimiseks ning viib oma partneritega koostöös läbi ka ressursiauditi. Samuti aitame pärast ressursiauditi läbiviimist taotluse koostamisel väike- ja suurprojektide taotlusvooru. Nii on meie abil võimalik teha nii ressursiaudit kui ka hilisem taotluse koostamine. 

Uus ressursitõhususe investeeringute voor avatakse 2019. aasta sügisel ehk praegu on viimane aeg alustada ressursiaudititega. 

Huvi korral ja referentside jaoks kirjuta kas info@haap.ee või helista 51966196.