Haap_web_taustad-3.jpg

Taotle Haapi abiga starditoetust

Starditoetus on Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ja maakondlike arenduskeskuste poolt reguleeritav meede, millega toetatakse suure arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist. 

Toetus on suunatud alustavatele ettevõtetele, mille asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Toetust on võimalik kasutada näiteks materiaalse põhivara ostuks, turundustegevusteks, rakendustarkvara ostuks või arendamiseks ning personalikuludeks

Starditoetuse maksimaalne toetusmäär on 15 000 EUR.  Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, omafinantseering vähemalt 20%.

Tihti on mõistlik starditoetust taotleda koos KredExi stardilaenuga

Haap Consulting aitab nii starditoetuse kui ka stardilaenu taotlemisel. Huvi korral kirjuta kas info@haap.ee või helista 51966196. 

Siin on välja toodud, kuidas aitasime Pilt OÜ-l, Smartclampil ja ICEkonsult OÜ-l taotleda starditoetust.