Haap_web_taustad-3.jpg

Taotle Haapi abiga suurinvestori toetust

Suurinvestori toetus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt reguleeritav meede, mille eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse. 

Toetus on suunatud suurettevõtele. Suurinvestori enda, tema emaettevõtte või kontserni, kuhu suurinvestor kuulub, konsolideeritud käive peab taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal olema vähemalt 100 miljonit eurot ja ta peab kuuluma töötleva tööstuse valdkonda

Toetuse abil toetatakse uute suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist, sh tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist.

Tootearenduse toetuse maksimaalne toetusmäär on 1 000 000 EUR.  Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 10%, omafinantseering vähemalt 90%.

Suurinvestori toetuse taotlemise eelduseks on projektiplaani olemasolu.

Haap Consulting aitab tootearenduse toetuse taotlemisel ja projektiplaani koostamisel. Huvi korral kirjuta kas info@haap.ee või helista 51966196.